Tại Nhà vườn Loan Việt, cam được sản xuất trên dây chuyền đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP. Giống được lựa chọn là giống tốt, có năng suất cao, cho quả đẹp, được chăm sóc đúng kỹ thuật, thu hoạch đúng thời vụ, có nhãn hiệu rõ ràng, đem lại doanh thu hàng năm tăng gấp 3 – 4 lần so với trước. 

 

Tin tức mới