Tin tức

Báo cáo kết quả thử nghiệm sản phẩm Dưa Lưới Loan Việt, số: 201110.08.01
Bản tự công bố chất lượng sản phẩm Dưa lưới Loan Việt, số: 01/ Nhà Vườn Loan Việt /2020  
Đến với vùng Can Lộc (Hà Tĩnh), không ai nghĩ mảnh đất một thời “chảo lửa” trong chiến tranh nay lại thay đổi bằng những vườn bưởi, cam xanh ngút ngàn. Đời sống người dân được cải thiện, những ngôi...
Hiệu quả cam VietGAP ở Hà Tĩnh
Mô hình Cam VietGAP của chị Võ Thị Loan, thôn Anh Hùng, xã Thượng Lộc, Can Lộc. Sau 3 năm triển khai, mô hình “Thâm canh vườn cam đạt tiêu chuẩn VietGAP” ở Hà Tĩnh đã mang lại thành công, hàng chục...
HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM CAM LOAN VIỆT
Bản tự công bố sản phẩm Cam Loan Việt số 01/Nhà vườn Loan Việt/2019 của Hộ kinh doanh Nhà vườn Loan Việt ban hành ngày 30 tháng 10 năm 2019